Bhandan by vinayak mandrawadker in Marathi Human Science PDF

भांडण

by vinayak mandrawadker in Marathi Human Science

भांडण खूप जणांना आवडत नाही. तरीही प्रत्येक घरात भांडण होतंच असतात , पण आपल्याला दिसत नाही. आज आपण या विषया बद्दल थोड विचार करूया . भांडणाचा मूळ कारण माझे मते , १.अहंपणा २.अज्ञान ३.राजस आणि तामस वृत्ति ...Read More