કિસ્મત કનેકશન, પ્રકરણ ૨૩

by Rupen Patel Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

આ નવલકથાના તમામ પાત્રો, નામ, ઘટનાઓ, સ્થળો કાલ્પનિક છે.પ્રકરણ ૨૩નીકી ઉતાવળથી વિશ્વાસના હાથમાંથી ઘરના ડોરની ચાવી લઇ ધીમેથી બોલી, "ધીમી ગતિના સમાચાર, જલ્દી કરને.""શું કહ્યું ...ફરી બોલ.""અરે યાર! જલ્દી કર યાર એમ કહ્યું.બહુ લપ કરે છે.""તને સરપ્રાઈઝ માટે બહુ ...Read More