વ્હાલમ્ આવોને..... ભાગ - 3

by Kanha in Gujarati Love Stories

યાદો નું પતંગિયું : સપ્તપદીનાં સથવારે અનેં લગ્નનાં માંડવે આવીને ઉભેલી પળો સાથે ભૂતકાળમાં સહેલી વિદી નાં આંસુ કેમ સરે છે? પ્રથમ મુલાકાત વેદ સાથે ની છે ત્યારે એ કેમ ડરે છે? પ્રથમ મુલાકાત ની એ અનોખી યાદ : ...Read More