Runanubandh by vinayak mandrawadker in Marathi Philosophy PDF

ऋणानुबंध

by vinayak mandrawadker in Marathi Philosophy

ऋणानुबंध म्हणजे ऋण अधिक अनुबंध. ऋण म्हणजे कर्ज. कर्ज म्हणजे देणे. अनुबंध म्हणजे संबंध. कर्जाचा संबंध म्हणजे ऋणानुबंध.मी लहान असताना एक गोष्ट ऐकली होती. ती अशी आहे.एक माणूस त्याच्या मित्राच्या घरी आला होता.मित्राकडे एक बैल त्याच्या तेलाचा घाणात खूप ...Read More