ચપટી સિંદુર ભાગ - 3 by Neel in Gujarati Love Stories PDF

ચપટી સિંદુર ભાગ - ૩

by Neel Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

(ભાગ-૨ મા નિકેશ નવ્યા ના વર્તનથી અકળાય છે... ઔપચારિક વાતો ગંભીર સ્વરૂપ લે છે... નિકેશ નવ્યા પર ક્રોધવશ હાથ ઉગામે છે... નવ્યા આહત થઈ ચાલી જાય છે.... હવે આગળ)નિકેશ પશ્ચાતાપની આગમાં બસ બળતો રહે છે અને પોતાની ભૂલ માટે ...Read More