ચલો જીવી લઈએ : પા... પા... પગલી...

by JAYDEV PUROHIT Verified icon in Gujarati Film Reviews

"સિને-GRAM - જયદેવ પુરોહિત" *? અન્ય આર્ટિકલ વાંચો....?* *https://www.facebook.com/purohit.jaydev1* ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ?ચલો જીવી લઈએ : પા...પા... પગલી? https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1400247040113747&id=100003853948670 એક્ઝામ પુરી કરી, હાંફતા પગલે હું ગેટની બહાર નીકળ્યો. દોડતાં દોડતાં જ રિક્ષામાં બેસી ...Read More