Human Touch by Maulik Zaveri in Gujarati Magazine PDF

હ્યુમન ટચ

by Maulik Zaveri in Gujarati Magazine

અત્યારે થોડાક ફ્રી કલાકો મળ્યા અને હમણાં ઘણા સમયથી હું જે ફીલ કરું છું એ લખવાનો વિચાર આવ્યો...આ આર્ટિકલ હ્યુમન ટચ પર છે. હ્યુમન ટચ એટલું બધું કિંમતી અને જરૂરી છે એ આપણે સૌ જાણીએ છીએ પણ અત્યારની પરિસ્થિતિ ...Read More