Maay Marathi by suresh kulkarni in Marathi Magazine PDF

माय मराठी !

by suresh kulkarni in Marathi Magazine

नुकताच 'जागतिक मराठी भाषा दिन ' झाला अन आम्ही झोपेतून ( कि गुंगीतून ) सपाटून जागे झालो. मराठी वाचवा असे आवाहन करण्यात आले. मराठीचा -बचाव -बचाव असा आक्रोश स्पष्ट एकू येवू लागला. आम्ही बेचॆन झालो. 'मराठी वाचलीच ...Read More