Rahasyamay stree - 3 by Akash Rewle in Marathi Social Stories PDF

रहस्यमय स्त्री - भाग ३

by Akash Rewle Verified icon in Marathi Social Stories

 अमरला कळलं होत , पुजाऱ्याला नेमका काय म्हणायचं होत ते !! अमरने त्यांना हात जोडून नमस्कार केला व मनात ल्या मनात बोलू लागला , " मी माझ्या प्रेमाला वाचायला कोणाचाही जीव घेवू शकतो किव्वा स्वतःचा देवू ही शकतो ...Read More