मध्यम वर्गीय कुटुंब आनंदाने कसे जगावे by vinayak mandrawadker in Marathi Biography PDF

मध्यम वर्गीय कुटुंब आनंदाने कसे जगावे?

by vinayak mandrawadker in Marathi Biography

आपल्या भारतात मध्यम वर्गीय कुटुंब ८० टक्के आहेत.१० टक्के खूप श्रीमंत , उरलेले १० टक्के खूप गरीब आहेत. म्हणून मध्यम वर्गीय कुटुंबातील आनंदाबद्दल आपण विचार करणार आहोत. आपण पहिल्यांदा आनंद म्हणजे काय हे बघू या.समजा ...Read More