બડે પાપા - નવલકથા - પ્રકરણ ૧૫

by Ramesh Desai Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

ભગવાન બહુજ મોટો નાટ્યકાર છે !એક લેખક છે !તે આપણને ગમતા લોકો આપણી પાસેથી છિનવી લે છે , આપણને લોહીના આંસુ રોવડાવે છે . જખ્મોની લહાણી કરે છે , અને તે જ મલમ પટ્ટી લગાવે છે અને આપણા મન ...Read More