Prerna by Sudhakar Katekar in Marathi Biography PDF

प्रेरणा

by Sudhakar Katekar Verified icon in Marathi Biography

आशा अनेक व्यक्ती आहेत की,सामान्य परिस्थितीतून,खूप परिश्रम करून स्वतः चाउत्कर्ष करतात,परंतु प्रासिद्धि पराङग मुख असतात.आशा व्यक्तीपासून खूप शिकण्यासारखे असते.अशाच एकाच व्यक्तीचे अनुभव लिहिलेआहेत,अत्यंत कठीण परिस्थितीतून,मार्ग कडूनसामना करून,यशाचं शिखर गाढले,नक्कीचप्रेरणादायी ठरेल. १बालपण व शिक्षणवडील गोपीनाथ ...Read More