Budhvarni Bapore - 18 by Ashok Dave Author in Gujarati Humour stories PDF

બુધવારની બપોરે - 18

by Ashok Dave Author Verified icon in Gujarati Humour stories

કૂતરાઓ ઉપર આ મારો ૩૬૮-મો લેખ છે. કહે છે કે, કૂતરા ઉપર મારો હાથ સારો બેસી ગયો છે. ઘરનો માણસ લખતો હોય એવું લાગે. એવું નથી કે, કૂતરા મને બહુ ગમે છે કે હું એમને ધિક્કારૂં છું. મેં કદી ...Read More