संस्कार - रामाने लक्ष्मणाची घेतलेली परीक्षा

by Sudhakar Katekar in Marathi Spiritual Stories

"मन" " रामाने लक्ष्मणाची घेतलेली परीक्षा" प्रभू रामचंद्र वनवासातात असताना,काष्ठ गोळा करण्यासाठी अरण्यात दूर गेले त्यावेळीसीतामाई व लक्ष्मण दोघेही परणकुटीत असतात.सीतामाई अनवाणी चालून थकलेली होती"दगड हीच उशी,त्या मुळे श्रम परिहार होईना म्हणून तीलक्ष्मण भाऊजींना म्हणते,मला ...Read More