European Highlights - 2 by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Travel stories PDF

युरोपियन हायलाईटस - भाग २

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Travel stories

नेदरलँड बेल्जियम नंतर आंम्ही निघालो नेदरलँड कडे ..ब्रसेल्सचा शेजारी असणारा हा देश असाच खुप देखणा आहे .याला हॉलंड पण म्हणतात ट्युलिपचा देश ..विन्सेंट चा देश ..आणि हो सायकलचा देश ...!! नेदरलँड आणि सायकल म्हणजे 'जनम जनमका’ साथ आहे . ...Read More