દિલ કા રિશ્તા A LOVE STORY - 14

by Tejal Verified icon in Gujarati Love Stories

ભાગ - 14 રોહન એ ફૂલ ની ટોપલી લઇ અને જાય છે ત્યાં જોર થી પવન ફૂંકાઈ છે ગુલાબ ની પાંદડીઓ ઉડવા લાગે છે રોહન પાંદડીઓ ઉડી ના જાય માટે પવન થી બચાવવા ની કોશિશ કરે છે ...Read More