Maran by Vinayak Mandrawadker in Marathi Human Science PDF

मरण

by Vinayak Mandrawadker in Marathi Human Science

मरणः तीन अक्षरांचा शब्द 'मरण' ऐकून खूप लोक घाबरतात, का? विचार करायचा का? हो म्हंटलं तरच पुढे जाऊ शकतो. तुम्ही नाही म्हंटलं तरीही मी हो समजून पुढे जाणार आहे, कारण ५०० शब्दांचा लेख मला पूर्ण करायचा आहे. बालपणी कोणी ...Read More