HAKUNA MATATA by MILIND KALPANA RAJARAM DHANAWADE in Marathi Motivational Stories PDF

हकुना मटाटा

by MILIND KALPANA RAJARAM DHANAWADE Verified icon in Marathi Motivational Stories

"हकुना मटाटा" तो एक ओंगळवाणा,कुरुप राक्षस असतो...पण क्रूर नसतो...एका गावात मानवी वस्तीपासून आपल्याच विश्वात मग्न असतो...पण काही कारणांमुळे त्याला स्वतःचे गाव सोडावे लागते...आणि तो पुढे प्रवासाला निघतो...आणि काही कारणांमुळे एक सुंदर राजकुमारीला सुखरूप सोडवून राजवाडयात सोडण्याची जबाबदारी त्याच्यावर येऊन ...Read More