Dhukyataln chandan - 8 by Vinit Rajaram Dhanawade in Marathi Love Stories PDF

धुक्यातलं चांदणं ..... भाग ८

by Vinit Rajaram Dhanawade in Marathi Love Stories

पूजाने काही response नाही दिला त्यावर. सुवर्णाच बोलली, "Sorry, पण मला वाटलं तसं… "," It's OK, माझ्यात आणि विवेकमध्ये फक्त आणि फक्त Friendshipच नात राहील, याची काळजी घेईन मी."," ते ठीक आहे. तरी सुद्धा एक सांगते. तो जेव्हा डॉक्टरकडे ...Read More