કાચી ઉંમરનો પાક્કો પ્રેમ.

by Urvi in Gujarati Love Stories

સપનાઓની નગરી એટલે મહાનગરી મુંબઇ. કહેવાય છે કે લોકો પોતાના સપનાઓ પુરા કરવા અહીં મહાનગરીમાં આવી ને વસતાં હોય છે. આમ તો બધા સપનાઓ પુરા થવા એ આ નગરીની ખાસિયત છે,પણ પ્રેમની વાત કરીએ તો સાચો પ્રેમ તો ખાલી ...Read More