Parmeshwrache Astitva - 5 by Sudhakar Katekar in Marathi Spiritual Stories PDF

परमेश्वराचे अस्तित्व - ५

by Sudhakar Katekar Verified icon in Marathi Spiritual Stories

"चिंतन" " आपुली तहान भूक नेणे । तान्हाया निके ते माऊलीस करणे । तैसे अनुसरलेते मज प्रणे । तयाचे सर्व मी करिन । ( श्री ज्ञानेश्वरी) अर्थ :-आपली तहान भूक न जाणता,आपल्या तान्ह्या लेकरास जे सुखकारक तेच ...Read More