अ स्ट्रेंज थिंग - दि सायरन कॉल्स (3)

by Suraj Gatade in Marathi Novel Episodes

३. अनुषाज् पास्टलाईफ -विमानात,"तेथील पोलिसांचं काय?" त्यानं विचारलं."पोलीस इन्वेस्टीगेशन करताहेत. मी पर्सनली ही केस हाताळतेय.""सो... मग मराठी कसं?" मिस्टर वाघनं विषय बदलला."हायपर्थेम्नशिया आहे मला. मी कोणतीच गोष्ट विसरत नाही. बारीक मधील बारीक घटनाही मला लिटेल्ड लक्षात राहतात. तुमच्याकडे येण्याआधी ...Read More