Ramacha shela..- 5 by Sane Guruji in Marathi Social Stories PDF

रामाचा शेला.. - 5

by Sane Guruji Verified icon in Marathi Social Stories

सरला सचिंत होती. उदयचे गेल्यापासून पत्र नाही. ती रोज वाट पाही. आज येईल, उद्या येईल. परंतु महिना झाला तरी पत्राचा पत्ता नाही. मे महिना संपत आला आणि जून उजाडला. मृग नक्षत्र सुरू झाले. पावसाळा आला. परंतु उदय आला नाही. ...Read More