Nishant - 4 by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Social Stories PDF

निशांत - 4

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Social Stories

अशी धमकी ऐकल्यावर सोनालीला काय कराव तेच समजेना. पण तिने पक्के ठरवले होते ,अन्वया आता इकडे येणार नाही. तीन चार दिवस गेले आणि एके दिवशी सुमितने तिला विचारले “काय ठरले अन्वया कधी येतेय ? सोनाली काहीच बोलली नाही तिने फक्त रागाने ...Read More