अ स्ट्रेंज थिंग - दि सायरन कॉल्स (9)

by Suraj Gatade in Marathi Novel Episodes

९. एट दि एन्ड्, ट्रुथ प्रिवेल्ड् -"मग? तुम्ही तिलाही...?" मी मिस्टर वाघला घाबरून विचारलं."तुला तिची काळजी वाटणार माहीत होतं. म्हणून नाही मारलं." तो चेष्टेत म्हणाला.माझा चेहरा मक्ख होता. मी त्याच्या चेष्टेच्या मूड मध्ये याजीबात नव्हतो. हे समजून तो देखील ...Read More