Ganpati bappa morya - 6 by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Mythological Stories PDF

गणपती बाप्पा मोरया - भाग ६

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Mythological Stories

यानंतर कौंडीण्य परतल्यावर सुशीला आणि कौंडीण्य परत रथात बसून पुढे निघाले. काही अंतर गेल्यावर अचानक त्यांना अमरावती समान एक मोठे नगर लागले. हे कोणते नगर? हे कोणाचे नगर आहे? त्यांना काहीच समजेना. इतक्यात अनेक लोक हात जोडून त्यांच्या स्वागतासाठी ...Read More