KILLE RAIGAD by MILIND KALPANA RAJARAM DHANAWADE in Marathi Travel stories PDF

किल्ले रायगड

by MILIND KALPANA RAJARAM DHANAWADE Verified icon in Marathi Travel stories

पुन्हा रायगड ०५. १२. २००९ हा एक लक्षात राहणारा रायगड ट्रेक होता ...हो नाही करता करता तब्बल १२ जण तयार झाले होते .... आपल्या माहेरी यायला. तेव्हा आम्ही सडाफटिंग होतो... कोणावरही कसलीच जबाबदारी नव्हती .. ...Read More