Rudra - 10 by suresh kulkarni in Marathi Novel Episodes PDF

रुद्रा ! - १०

by suresh kulkarni in Marathi Novel Episodes

राघवला जेम तेम तीन तासाची झोप मिळाली होती. तो सकाळी आठच्या सुमारास तयार झाला होता. आज बरीच कामे होती. त्याने मोबाईल ऑन केला. जाधवकाकाचे दोन मिस्ड कॉल दिसत होते. तसाही तो त्यांना फोन करणारच होता."हॅलो,जाधवकाका तुमचे दोन मिस्ड कॉल ...Read More