Raatrani - 7 by Vinit Rajaram Dhanawade in Marathi Love Stories PDF

रातराणी.... (भाग ७)

by Vinit Rajaram Dhanawade in Marathi Love Stories

विनयला सगळं आठवतं होते. दोन महिने झाले ना आज. आपण हॉस्पिटल मधेच आहोत. सगळे येतात चौकशी करायला. हे चौघे येतात अधूनमधून .... अव्या रोज येतो डब्बा घेऊन दुपारचा. दिक्षा, मी सकाळी जागे होण्याआधी रातराणीची फुलं घेऊन येते. अनुजा फार ...Read More