Me Aahe... Tumchi laadki by Nagesh S Shewalkar in Marathi Letter PDF

मी आहे... तुमची लाडकी

by Nagesh S Shewalkar Verified icon in Marathi Letter

मी आहे....... तुमची लाडकी!मा. वाचक,खंदे पुरस्कर्ते आणिकट्टर विरोधक, सर्वांना नमस्कार. लोकशाहीच्या या अत्यंत पवित्र, मंगलमय महोत्सवात मी आपले मनापासून स्वागत करते. त्याचबरोबरीने असेही आवाहन करते की, या लवकर या. सर्वांनी माझ्याशी हस्तांदोलन करा. मी ...Read More