EDWARD by MILIND KALPANA RAJARAM DHANAWADE in Marathi Travel stories PDF

एडवर्ड

by MILIND KALPANA RAJARAM DHANAWADE Verified icon in Marathi Travel stories

एडवर्ड गुडघ्या एवढ्या चिखलतना वाट काढत होता...काळोख होण्याच्या आत त्याला.. त्या जंगलात आसरा शोधायचा होता...फक्त एकट्यासाठी नाही तर ५ ते ६ माणसांसाठी... तेवढ्यातच वादळी पाऊस सुरु झाला...विजा कडाडत होत्या ...मोठमोठी झाडे उन्मळून पडत होती..जेवणाच तर विचारूच नका .. एवढ्या ...Read More