Hasyeshwaraas patra by Nagesh S Shewalkar in Marathi Letter PDF

हास्येश्वरास पत्र

by Nagesh S Shewalkar Verified icon in Marathi Letter

**************** हास्येश्वरास पत्र ! ************प्रति,हास्येश्वरा,तुला मनापासून हसऱ्या चेहऱ्याने स.न. वि. वि.आम्हा मानवाच्या जीवनात तुझे स्थान जणू आत्म्यासारखे! नव्हे तू आमचा आत्माच आहेस. जिथे तू नाहीस तिथे राम नाही, त्या वातावरणात जिवंतपणा नाही. अगदी आमचा जन्म झाल्यापासून ते थेट आम्ही ...Read More