Jayanta - 2 by Sane Guruji in Marathi Social Stories PDF

जयंता - 2

by Sane Guruji Verified icon in Marathi Social Stories

“बये, नको जाऊ कामाला. तू घरीच राहा आज. राहतेस का?” लहान बाबू म्हणाला. “जायला हवं मला. कांडण आहे. न जाऊन कसे चालेल? मी दुपारची येऊन जाईन हा. तू पडून राहा. दादाक़डून येताना भात, लोणचे घेऊन येईन. पडून राहा. बाहेर जाऊ ...Read More