Pritichi Premkatha - 11 by Nitin More in Marathi Novel Episodes PDF

प्रीतीची 'प्रेम'कथा - 11

by Nitin More in Marathi Novel Episodes

११ परत भिंगारदिवे! अर्थात आॅपरेशन प्रेम! सकाळी मिलिंदा, काकु नि बुरख्यातली मी तिघेही गेलो, त्या साहित्य दिवे प्रकाशनातल्या भिंगारदिव्याला भेटायला. आज भिंगारदिवेचा उशीरा येण्याचा बेत होता. बाहेरचा तो माणूस म्हणाला तसा नि माझ्याकडे पाहून म्हणाला, "बोलवून घेऊ ...Read More