Pritichi Premkatha - 12 by Nitin More in Marathi Novel Episodes PDF

प्रीतीची 'प्रेम'कथा - 12

by Nitin More in Marathi Novel Episodes

१२ जगदाळे.. अर्थात कांदेपोहे! घरी आली तर आई वाटच बघितल्यासारखी उभी होती. म्हणाली, "बरं झाले बाई तू आलीस. तुझीच वाट पाहात होते." "जेवायला?" "नाही. तुझ्या तात्यांचा फोन होता. कुणीतरी येणार आहेत पाहुणे." "हुं.. परत कुणी लेखक असेल. ...Read More