Pritichi Premkatha - 16 by Nitin More in Marathi Novel Episodes PDF

प्रीतीची 'प्रेम'कथा - 16

by Nitin More in Marathi Novel Episodes

१६ प्रेम वि. पूर्णा अर्थात उज्ज्वल परवासाठी! आजचा दिवस महत्त्वाचा! संध्याकाळी कळेल, तो तोच आहे की तो तो नव्हेच ते! असेल ते असो.. सकारात्मक की नकारात्मक विचार करण्याची प्रक्रिया सध्या बंद केलेली बरी! जे जे होईल ते ...Read More