Passenger by Dipak Ringe ।बोलका स्पर्श। in Marathi Horror Stories PDF

Passenger

by Dipak Ringe ।बोलका स्पर्श। in Marathi Horror Stories

रिक्षा....रिक्षा एका मुलीच्या आवाजाने त्या इसमाने त्याची रिक्षा तिच्या समोर येऊन उभी केली। हुश्शह बरं झालं काका तुम्ही भेटलात, एवढ्या रिक्षा खाली गेल्या पण एकानेही थांबवली नाही। किती माज आलाय ह्या रिक्षा वाल्याना। तुम्ही मात्र देवासारखे धावत आलात। तसं ...Read More