MY Shanatnu - 2 by Gouri Rajendra Chavan in Marathi Motivational Stories PDF

माझा शंतनु भाग २

by Gouri Rajendra Chavan in Marathi Motivational Stories

नेहाला वाईट वाटलं कि आपण न विचार करता वागलं त्याच्या सोबत पण नेहा कोणा मुला सोबत बोलिली नसल्याने तिला त्या मुलाचं नाव पण माहीत नव्हतं.नेहाने शामिकाला नाव विचारलं तेव्हा तिला कळलं कि त्याच नाव शंतनू आहे.ती त्याला आता भेटायला ...Read More