myshantanu - 3 by Gouri Rajendra Chavan in Marathi Motivational Stories PDF

माझा शंतनु भाग ३

by Gouri Rajendra Chavan in Marathi Motivational Stories

लागत नव्हता, त्याला कळत की नाही आपली कोणीतरी काळजी करत असेल एकदा पण सांगून जाता येत नाही का स्वतःशी पुट्पुट ती रूम वर गेली, शमिकाला तिने झालेला सगळा प्रकार सांगितला नि नेहा रडायला लागली, शामिकाने तीला समजावलं कि ," ...Read More