my shantanu - 4 by Prevail_Artist in Marathi Motivational Stories PDF

माझा शंतनु भाग ४

by Prevail_Artist in Marathi Motivational Stories

त्यांना आपल्या सुरुवातीचे दिवस आठवले ह्याच रूममधून आपण आपल्या friendship ची सुरूवात केली नि आता लास्ट सेमिस्टर च्या वेळी आपण इथेच आलो ती दोघे ह्या विचारात खुप हसले, शांतूनेने तिच्या गालावर आपला हात फिरवला तिचे डोळे पुसले,तिच्या जवळ जाऊन ...Read More