my shantanu - 6 - Last Part by Prevail Pratilipi in Marathi Motivational Stories PDF

माझा शंतनु भाग ६ - Last Part

by Prevail Pratilipi in Marathi Motivational Stories

नेहाच्या मनात ती न्यूज आठवली जी आपण पहिली होती त्यात आपला शांतनू होता तर तिला खूप वाईट वाटलं. "तू कशी आहेस...??" ह्या प्रश्नाला तिच्या तोंडून उत्तर बाहेर पडत नव्हतं कारण आज आपण दोन वर्षांनी असे ह्या अवस्थेत भेटू अस ...Read More