Babuchi ragdari by Uddhav Bhaiwal in Marathi Humour stories PDF

बाबूची रागदारी

by Uddhav Bhaiwal in Marathi Humour stories

उद्धव भयवाळ औरंगाबाद बाबूची रागदारीस्वभावाने थोडा विक्षिप्त असलेला, तरीही आम्हा साऱ्या मित्रांना आवडणारा औरंगाबादच्या आमच्या दोस्त कंपनीतला आमचा दोस्त बाबू लामतुरे हा एके काळी शास्त्रीय संगीतातला नावाजलेला गायक होता, हे आज कुणाला सांगूनही खरे वाटणार नाही. "रागदारी ऐकावी ...Read More