I have come to live a man. by Krishna Timbadiya in Gujarati Love Stories PDF

એક માણસને જીવી આવી છું.

by Krishna Timbadiya in Gujarati Love Stories

તારા હોવાનો અહેસાસતૂં નથી, આ ખ્યાલ આવ્યો ત્યારે જાણે મારું અસ્તિત્વ જ ન હોય એવું લાગ્યું. તારા ન હોવાનો અહેસાસ મારું હોવું જરૂરી નથી. તું મારા જીવનમાં આવેલી એક અદભુત ઘટના હતી.તારું હોવું ન હોવા બરાબર હતું. આજે તારું ...Read More