Mitra my friend - 7 by vinit Dhanawade in Marathi Love Stories PDF

मित्र my friend - भाग ७

by vinit Dhanawade in Marathi Love Stories

४ वर्षांनी येत होता तो. किती बदल झाला .त्यात गेल्या वर्षीच घराची डागडुजी केली होती, विवेकनेच तर पैसे पाठवले होते. ते घर आता कसं दिसते ते बघायला विवेक उत्सुक होता.. घराजवळ पोहोचला तेव्हा वेगळाच नजारा. जरासं तुटक घर... आता ...Read More