Khukh - 8 by RAGHAVJI MADHAD in Gujarati Classic Stories PDF

કૂખ - 8

by RAGHAVJI MADHAD in Gujarati Classic Stories

એક ખાનગી ન્યુઝ ચેનલ પર જાહેરાત લખાઈને પ્રસારિત થઇ હતી.સ્ક્રીન પર નાનકડી પટ્ટીમાં લખ્યું હતું :‘કૂખ ભાડે જોઈએ છીએ.કૂખ ભાડે રાખનાર એનઆરઆઇ મહિલા છે.અંગેનો યોગ્ય વળતર આપવામાં આવશે.’ નીચે પ્રકાશનો મોબાઇલ નંબર આપવામાં આવ્યો હતો. સંપર્ક નંબર પોતાનો આપવામાં આવ્યો ...Read More