માઁ વિનાની દિકરી ની વેદના

by Shreya Parmar in Gujarati Social Stories

માઁ એટલે શું? માઁ એક એવો શબ્દ છે જે સાંભળતાં જ રડતું બાળક ચૂપ થયી જાય. પણ એજ માઁ ના હોય ત્યારે શું થાય ખબર છે. બાળક હંમેશા રડતું કે ઉદાસ જ ...Read More