પરમ દેસાઈ જ્ઞાન-વિજ્ઞાન-મનોરંજન પીરસતાં ઈ-મેગેઝિન ‘ખજાનો’ના સ્થાપક, સંપાદક અને તંત્રી છે. તેમની પ્રથમ કિશોર સાહસકથા ‘સ્પેક્ટર્નનો ખજાનો’ માતૃભારતી પર પણ સફળ રહી છે અને ‘અમોલ પ્રકાશન’ દ્વારા પુસ્તકરૂપે પણ પ્રકાશિત થઈ છે. સસ્પેન્સ-થ્રિલર તેમનો પ્રિય વિષય છે. સાથે જ હાલના સમયમાં બહુ ઓછા રચાતા સાહિત્યપ્રકાર એવા કિશોરકથા/સાહસકથાના પણ અદ્દભુત શોખીન છે. ઉપરાંત હોરર વિષય તેમની ત્રીજી પસંદ છે. આ ત્રણેય વિષય પર તેઓ કલમ ચલાવવા પ્રયત્નશીલ છે. તેઓ ભાષાશુદ્ધિ તથા જોડણીના નિયમપાલનના ચુસ્ત આગ્રહી છે.

  • (108)
  • 5.2k
  • (81)
  • 3.9k
  • (73)
  • 4.1k
  • (71)
  • 4k
  • (67)
  • 4.5k
  • (71)
  • 4.1k
  • (71)
  • 3.9k
  • (73)
  • 3.8k
  • (66)
  • 3.9k
  • (74)
  • 4k