Rang he nave nave - 6 by Neha Dhole in Marathi Novel Episodes PDF

रंग हे नवे नवे - भाग-6

by Neha Dhole Verified icon in Marathi Novel Episodes

'ए अस असतं का मैथिली, मी तर आपला सहजच बडबड करत होतो. इतकं मनावर नको घेवुना.', विहानच्या बोलण्याने ती भानावर आली. 'भीती वाटते ना तुला माझी, मग कशाला थांबवतोस!' मैथिली म्हणाली. 'अरे यार sorry ना.. हो गयी गलती.. अब ...Read More