Rang he nave nave - 6 by Neha Dhole in Marathi Fiction Stories PDF

रंग हे नवे नवे - भाग-6

by Neha Dhole in Marathi Fiction Stories

'ए अस असतं का मैथिली, मी तर आपला सहजच बडबड करत होतो. इतकं मनावर नको घेवुना.', विहानच्या बोलण्याने ती भानावर आली. 'भीती वाटते ना तुला माझी, मग कशाला थांबवतोस!' मैथिली म्हणाली. 'अरे यार sorry ना.. हो गयी गलती.. अब ...Read More