The Incomplete Revenge - 12 by Dipak Ringe ।बोलका स्पर्श। in Marathi Horror Stories PDF

अपूर्ण बदला ( भाग १२)

by Dipak Ringe ।बोलका स्पर्श। in Marathi Horror Stories

रव्याच्या घरी जमलेले पाहुणे मंडळी जे त्याचा आई वडलांना सांत्वना द्यायला जमा झालेले, ते आत्ता हळू हळू जाऊ लागले. रम्याची आजी सुद्धा होती तिथे त्यामुळे रम्या आपल्या आजी आणि आईबरोबर तिथेच थांबला. हरीसुद्धा तिथेच होता.त्याचे सगळे मित्र अजूनही तिथेच ...Read More