my corner - 2 by Gouri Rajendra Chavan in Marathi Social Stories PDF

माझा कोपरा भाग दूसरा

by Gouri Rajendra Chavan in Marathi Social Stories

माझी लहान बहीण बोलायची कि कोण मुलगी जेव्हा तुला आवडेल तेव्हा तुझा जीव धडधडत राहील . तेव्हा समजलं की मी प्रेमात पडलोय, मी माझ्या ग्रुप मध्ये सांगितलं की मला ती आवडलीय तर बोलले कि चालेल तुला आवडलीय ना मग ...Read More